AUTOBUSKA STANICA PRIJEDOR

U okviru svojih djelatnosti “Autotransport Prijedor” a.d. Prijedor kao jedan od sektora preduzeća, obavlja aktivnosti Autobuske stanice Prijedor.Djelatnost Autobuske stanica Prijedor je prije svega prijem i otprema putnika i autobusa u međugradskom i međunarodnom saobraćaju. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, dovoljno blizu centra grada Prijedora sMještena tako da odgovara nesmetanom saobraćaju mnogobrojnih autobusa i putnika koji koriste usluge Autobuske stanice.

  • INFO PULT
  • BLAGAJNA I ČEKAONICA
  • UGOSTITELJSKI OBJEKTI

RADNO VRIJEME AUTOBUSKE

Ponedeljak 8:00 am - 22:00 pm Utorak 8:00 am - 22:00 pm Srijeda 8:00 am - 22:00 pm Četvrtak 8:00 am - 22:00 pm Petak 8:00 am - 22:00 pm Subota/Nedelja 8:00 am - 18:00 pm

Sigurni smo da ćemo sa našom vizijom, i aktivnostima koje ćemo u budućnosti realizovati na ovom dijelu našeg poslovanja biti lider na ovom području po pitanju pružanja usluga turističke agencije i vanlinijskih prevoza putnika.

  • Direktor: Branko Kljajić,dipl.ing.saob.
  • Izvršni direktor za servis i teh.pregled: Fikreta Vignjević,dipl.ing.maš.
  • Izvršni direktor za saobraćaj: Mićo Rokvić, dipl.ing.saob.
  • Izvršni direktor za zajedničke poslove: Dragan Mamić, dipl.ecc.

KONTAKT PODACI

Uprava Centrala: tel.fax: 052/237-850 e-mail: atppd@teol.net Direktor tel: 052/239-100 mob: 066/800-108 Tehnički pregled i servis tel: 052/239-102 e-mail: atppd-tp@teol.net Autobuska stanica i putnički saobraćaj tel: 052/240-151 mob: 066/800-110 e-mail: rokvic.atp@gmail.com Opšti i zajednički poslovi tel: 052/239-101 mob: 066/134-295 e-mail: mamicdragan@yahoo.com Informacije: 052/240-150 Računovodstvo: 052/240-152

Turistička agencija Autotransport Prijedor

“Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor u okviru svog dosadašnjeg rada uspješno je realizovao niz putovanja kako u granicama Bosne i Hercegovine tako i u inostranstvu. Do registracije turističke agencije koja će se realizovati u skorijoj budućnosti aranžmane smo obavljali sa u saradnji sa licenciranim agencijama kao subagenti . Tako smo obavljali jednodnevne izlete (šoping ture), višednevna turistička putovanja kako u zemlji  tako i u inostranstvu.

Zadovoljstvo u pogledu naših usluga iskusili su mnogi naši putnici putujući sa nama na razne destinacije poput Pariza, Am,sterdama, Rima, Venecije, San Marina, Beča, Graca, Hrvatskog i Crnogorskog primorje i mnoge druge destinacije.

 

Kontaktirajte nas!

Kancelarija: ul.Jovana Raškovića br.12 tel: 052/234-200 Kontakt osoba: Marijana Mirić, dipl.menadžer turizma e-mail: atptravel@teol.net Web sajt: www.atptravelprijedor.com
Turistička agencija „Autotransport Prijedor“