Putnički saobraćaj i Autobuska stanica

„Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor raspolaže sa Autobuskom stanicom, koja kao jedan od najznačajnijih sektora preduzeća, pruža usluge prijema i otprema putnika i autobusa koji saobraćaju na međunarodnimm , međuentitetskim , republičkim i područnim linijama.

Autobuska stanica Prijedor svojom mrežom autobuskih linija pokriva sva veća mjesta u Bosni i Hercegovini, kao i određen broj linija za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku. Takođe sa Autobuske stanice Prijedor moguće je direktno ili indirektno otputovati u veliki broj država u Evropi..

Usluge "Autotransport Prijedor" AD

Zadovoljstvo u pogledu naše usluge traže mnogi naši putnici koji putuju sa nama na razna odredišta poput Pariza, Amsterdama, Rima, Venecije, San Marina, Beča, Graca, Hrvatskog i Crnogorskog primorja i mnogih drugih odredišta.

Sigurni smo da ćemo sa našom vizijom i aktivnostima koje ćemo u budućnosti realizirati u ovom dijelu našeg poslovanja biti lider na ovom području po pitanju pružanja usluga turističkim agencijama i vanlinijskim prijevoznicima putnika.

„Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor pored usluga prevoza putnika, U OKVIRU SEKTORA Tehnički pregled i servis obavlja i sledeće usluge:

Pregled svih usluga pogledajte na linku ispod…

Prevoz putnika koji je najvažnija karika u lancu poslovanja “Autotransport Prijedor” a.d. Prijedor, jer je i osnovna djelatnost preduzeća, u prethodnom periodu je  preuzimanjem novih  linija  ostvario značajan napredak.

Održavamo kako republičke, tako i područne, prigradske  kao i dvije gradske linije. Pregled svih linija koje održavamo pogledajte na linku ispod…