Posted by
„Autotransport Prijedor“ a.d. uspješno je stekao međunarodno priznat certifikat  ISO 9001:2008.

„Autotransport Prijedor“ a.d. uspješno je stekao međunarodno priznat certifikat ISO 9001:2008.

Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svjetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2008. Sistem menadžmenta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se može koristiti za sertifikaciju menadžmenta u poslovnome […]