ODREDIŠTEVRIJEME
POLASKA
UČESTALOST POLAZAKAPERONPREVOZNIK NAZIV
Apatin09:40SRI PET NED 4Milinović–Prijedor
Banja Luka05:00PON UTO SRI CET PET SUB 3VGM Trkulja turs
Banja Luka06:50PON UTO SRI CET PET SUB 3VGM Trkulja turs
Banja Luka07:00Svaki dan4Autotransport–Prijedor
Banja Luka07:35PON UTO SRI CET PET SUB 3VGM Trkulja turs
Banja Luka07:45Svaki dan4d.o.o.STELA – TURS
Banja Luka07:50PON UTO SRI CET PET SUB 3Milinović–Prijedor
Banja Luka08:30PON UTO SRI CET PET SUB 3VGM Trkulja turs
Banja Luka08:50Svaki dan3Milinović–Prijedor
Banja Luka09:45Svaki dan4Unatransport–Bihać
Banja Luka10:55PON UTO SRI CET PET 3Bočac -turs–Banja Luka
Banja Luka11:30Svaki dan2Autotransport–Prijedor
Banja Luka11:30Svaki dan3VGM Trkulja turs
Banja Luka12:35PON UTO SRI CET PET SUB 3VGM Trkulja turs
Banja Luka14:00Svaki dan3Milinović–Prijedor
Banja Luka14:30PON UTO SRI CET PET SUB 3Autotransport–Prijedor
Banja luka15:00Svaki dan3Milinović–Prijedor
Banja Luka15:15Svaki dan3R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Banja Luka16:40UTO CET PET NED 3Bočac -turs–Banja Luka
Banja Luka17:00Svaki dan3Autotransport–Prijedor
Banja Luka17:15Svaki dan3Autoprevoz AD Banja Luka
Banja Luka18:00Svaki dan3Milinović–Prijedor
Banja Luka18:05Svaki dan2VGM Trkulja turs
Banja Luka18:25Svaki dan1Toping-trade–Novi Grad
Bar20:45Svaki dan1Bočac -turs–Banja Luka
Beograd06:30Svaki dan2ZaM TOURS doo
Beograd07:55Svaki dan1R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Beograd10:00Svaki dan1Milinović–Prijedor
Beograd19:55Svaki drugi dan1Pixi-trade–Beograd
Beograd19:55Svaki drugi dan1R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Beograd22:00Svaki dan2Mrdja -tours Laktaši
Bihać06:30Svaki dan4R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Bihać08:45Svaki dan4Autoprevoz AD Banja Luka
Bihać14:05Svaki dan1Unatransport–Bihać
Bihać15:00Svaki dan4d.o.o.STELA – TURS
Derventa07:50Svaki dan6Milinović–Prijedor
Derventa17:40Svaki dan6Milinović–Prijedor
Donji Agići04:40PON UTO SRI CET PET SUB 7Vujasin-.prevoz doo
Donji Agići07:25Svaki dan7Vujasin-.prevoz doo
Donji Agići10:35Svaki dan7Vujasin-.prevoz doo
Donji Agići13:55PON UTO SRI CET PET 7Vujasin-.prevoz doo
Donji Agići18:10Svaki dan7Vujasin-.prevoz doo
Đurđevići14:05Svaki dan7Draženko–Prijedor
Đurđevići16:00PON UTO SRI CET PET SUB 7Draženko–Prijedor
Frankfurt am Main17:37Svaki dan7Kantic Touristik d.o.o. Tešanj
Gradiška09:55Svaki dan3Milinović–Prijedor
Hamm18:38SRI SUB 6BHbus S.Most
Jesenice10:30UTO CET NED 3Medaturs Smlednik
Johovica11:30PON UTO SRI CET PET SUB 4“Davidović” Ostoja Davidović s.p.
Kikinda23:30Svaki drugi dan3Fenix-turs–Prijedor
Kikinda23:30Svaki drugi dan3Transprodukt bus prevoz Beograd
Ključ07:30SUB 7PROBUS d.o.o  Bihać
Knežica05:50PON UTO SRI CET PET SUB 2Autotransport–Prijedor
Knežica12:00PON UTO SRI CET PET 2Autotransport–Prijedor
Knežica14:00PON UTO SRI CET PET SUB 2Autotransport–Prijedor
Knežica19:15PON UTO SRI CET PET 2Autotransport–Prijedor
Koprivna11:15PON UTO SRI CET PET SUB 5VGM Trkulja turs
Koprivna15:10PON UTO SRI CET PET SUB 5VGM Trkulja turs
Koprivna19:30Svaki dan5VGM Trkulja turs
Koprivna22:15Svaki dan5VGM Trkulja turs
Kostajnica06:00Svaki drugi dan7R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Kozarska Dubica06:42PON UTO SRI CET PET 2VGM Trkulja turs
Kozarska Dubica12:50Svaki dan2Milinović–Prijedor
Kozarska Dubica13:30PON UTO SRI CET PET 2VGM Trkulja turs
Kozarska Dubica14:40PON UTO SRI CET PET 2Bočac -turs–Banja Luka
Kozarska Dubica15:50PON UTO SRI CET PET SUB 2Milinović–Prijedor
Kozarska Dubica19:00PON UTO SRI CET PET 2VGM Trkulja turs
Kozarska Dubica21:20Svaki dan2Bočac -turs–Banja Luka
Krnjeuša08:00Svaki dan5Milinović–Prijedor
Krnjeuša17:45Svaki dan5Milinović–Prijedor
Lausanne-Lozana13:41CET NED 6Kantic Touristik d.o.o. Tešanj
Linz12:00Svaki dan6Bočac -turs–Banja Luka
Lušci Palanka07:35Svaki dan1Milinović–Prijedor
Maribor05:30Svaki dan1Europabusch doo
Maribor15:30Svaki dan3Europabusch doo
Minhen10:00SRI CET NED 2VD-turs-comerce–Prijedor
Novi Grad00:10Svaki dan1Bočac -turs–Banja Luka
Novi Grad10:20Svaki dan4Autotransport–Prijedor
Novi Grad13:00Svaki dan4Autotransport–Prijedor
Novi Grad13:55PON UTO SRI CET PET 4Autotransport–Prijedor
Novi Grad16:05Svaki drugi dan4Milinović–Prijedor
Novi Grad17:50PON UTO SRI CET PET SUB 4VGM Trkulja turs
Novi Grad19:00PON UTO SRI CET PET 4Autotransport–Prijedor
Novi Grad20:30Svaki dan4Toping-trade–Novi Grad
Novi Grad22:00Svaki drugi dan4Mrdja -tours Laktaši
Novi Grad22:30Svaki drugi dan4Smiljić company d.o.o.
Novi Sad16:40UTO CET PET NED 2Bočac -turs–Banja Luka
Njemačka08:00SRI SUB 7PROBUS d.o.o  Bihać
Njemačka10:30SRI SUB NED 7Bakić-Reisen–Gradiška
Oštra Luka11:30PON UTO SRI CET PET SUB 5VGM Trkulja turs
Oštra Luka16:50PON UTO SRI CET PET SUB 5VGM Trkulja turs
Pula10:30Svaki dan2Toping-trade–Novi Grad
Ribnik06:15Svaki dan3Milinović–Prijedor
S.Kostajnica16:30Svaki dan4Milinović–Prijedor
S.Kostajnica18:05Svaki dan4R.S.Pixi trade d.o.o. B.Luka
Sanski Most06:30PON UTO SRI CET PET SUB 5VGM Trkulja turs
Sanski Most07:40Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most09:35Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most10:30Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most12:40Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most13:40Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most15:40Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sanski Most18:40Svaki dan5VGM Trkulja turs
Sarajevo05:30Svaki dan4Biss tours–Zenica
Švedska13:00UTO PET 6Biss tours–Zenica
Uddevalla10:00SUB 6Top tourist C.O.d.o.o.
Vijenac07:20PON UTO SRI CET PET 7Draženko–Prijedor
Vijenac09:20Svaki dan7Draženko–Prijedor
Vijenac10:15PON UTO SRI CET PET 7Draženko–Prijedor
Vijenac11:15Svaki dan7Draženko–Prijedor
Vijenac13:00PON UTO SRI CET PET 7Draženko–Prijedor
Vijenac17:15Svaki dan7Draženko–Prijedor
Vijenac18:00PON UTO SRI CET PET 7Draženko–Prijedor
Vijenac19:15Svaki dan7Draženko–Prijedor
Zagreb06:30Svaki dan1Toping-trade–Novi Grad
Zagreb09:55Svaki dan1Toping-trade–Novi Grad
Zrenjanin19:00UTO CET PET NED 3Bočac -turs–Banja Luka