„Autotransport Prijedor“ a.d. Prijedor  raspolaže sa Autobuskom stanicom, koja kao jedan od najznačajnijih sektora preduzeća, pruža usluge prijema i otprema putnika i autobusa koji saobraćaju na međunarodnim, međuentitetskim , republičkim i područnim linijama. Preme Rješenju Ministarstva saobraćaja i veza RS, Autobuska stanica Prijedor je stanica I kategorije. Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, u neposrednoj blizini centra grada  smještena tako da odgovara nesmetanom saobraćaju mnogobrojnih autobusa i veoma pristupačna  putnicima  koji koriste njene usluge .

Autobuska stanica Prijedor svojom mrežom autobuskih linija pokriva  sva veća mjesta u Bosni i Hercegovini, kao i određen broj linija za Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku. Takođe sa Autobuske stanice Prijedor moguće je direktno ili indirektno otputovati u veliki broj država u Evropi.

Svakodnevno sa 12 glavnih  perona Autobuske stanice Prijedor,  polazi oko 150 autobusa , koji prevezu nekoliko stotina putnika.

U njenom sastavu nalaze se  biletarnica, info pult,  ugostiteljski objekti (u toku je i izrada projekta za savremeni restoran u prostorima Autobuske stanice), pri čemu pruža neophodan komfor svim putnicima i ostalim korisnicima usluga Autobuske stanice kako bi se što ugodnije osjećali pri boravku.

Sve prostorije namjenjene za putnike su klimatizovane, odnosno zagrijane tako da je ugodno svima kako u ljetnim mjesecima tako i u zimskim uslovima a sve u cilju da se boravak na Autobuskoj stanici učini što prijatnijim. U toku 2012. godine  u potpunosti je renoviran toalet koji  je  putnicima na raspolaganju.

U sklopu autobuske stanice nalazi se Prigradski terminal koji pruža usluge prijema i otpreme   putnika i autobusa koji saobraćaju  na 25 prigradskih linija sa oko 170 polazaka dnevno.

Autobuska stanica Prijedor radi svaki dan u godini, od 05.00 do 24.00 časa, i uvijek ćete naići na ljubazno i profesionalno osoblje koje će Vam pomoći ili dati željene informacije koje možete dobiti i na broj tel. 052/240-150.