standard-title Kontakt Sve informacije možete uvijek dobiti od našeg osoblja na broj telefona informacija 240-150.

Kontakt

Sve informacije možete uvijek dobiti od našeg osoblja na broj telefona informacija 240-150.

Informacije: +387 052/240-150

 

AUTOBUSKA STANICA

Autobuska stanica Prijedor radi svaki dan u godini, od 05.00 do 24.00 časa, i uvijek ćete naići na ljubazno i profesionalno osoblje koje će Vam pomoći ili dati željene informacije koje možete dobiti i na broj tel. 052/240-150

Kontaktirajte nas:

Autotransport Prijedor” a.d. Prijedor Rudi Čajaveca 1, 79101 Prijedor Republika Srpska, BiH

tel.fax 052/237-850 ; e-mail: atppd@teol.net

Poruka

Molim vas upišite karaktere koje vidite