Informacije – autobuska:

Telefon: 052/240-150

Uprava preduzeća:

„AUTOTRANSPORT PRIJEDOR“ A.D.

Rudi Čajaveca 1, PRIJEDOR

Tel.fax: 052/237-850 Tel.: 239-100; 239-101

e-mail: atppd@teol.net

v.d. direktor Bogoljub Marmat, dipl.ecc

Tehnički pregled i servis:

Telefon: 052/239-102

e-mail: atppd-tp@teol.net

Računovodstvo:

Tel.fax: 052/240-152

e-mail: autotransport.pd@teol.net