“Autotransport Prijedor” a.d. Prijedor trenutno održava dvije gradske linije i to liniju GL – 01 RAŠKOVAC – PAŠINAC i liniju GL – 03 NOVA ORLOVAČA – VELIKO PALANČIŠTE. 

 

Redovi vožnje na gradskim linijama koje održava “Autotransport Prijedor” a.d. Prijedor