Preduzeće će, u skladu sa svojom poslovnom politikom, i u budućnosti  nastojati da zadrži pozitivan trend rasta i razvoja. Sve će se učiniti da “Autotransport”  iz godine u godinu ostvaruje pozitivan poslovni rezultat i poboljšava kako kvalitet i obim svojih usluga tako i uslove u kojima rade zaposleni u preduzeću.

Neki od projekata koje preduzeće planira realizovati u narednom periodu su:

· Proširivanje ponude Turističke agencije. Na ovaj način preduzeće će biti u mogućnosti nuditi sopstvene turističke aranžmane što bi imalo za posljedicu veću slobodu u kreiranju ponude turističkih aranžmana koje je do sada preduzeće realizovalo preko drugih turističkih agencija djelujući kao njihov subagent. Posebnu pažnja će se posvetiti receptivnom turizmu sa ciljem privlačenja što većeg broja turista u sam grad Prijedor i okolinu koji nesumnjivo imaju veliki turistički potencijal koji je neiskorišten. U ovu svrhu opremljen je i uređen prostor u centru grada što je omogućiti približavanje naših usluga krajnjim korisnicima.

· Proširivanje usluga koje preduzeće pruža (geometrija trapa, obnavljanje i osavremenjivanje opreme na tehničkom pregledu vozila) što će omogućiti zaokruživanje usluga koje preduzeće pruža tako da će korisnici na jednom mjestu moći obaviti sve što im je potrebno za njihove potrebe, 

· Punjenje klime u putnička vozila i autobuse.

· Uvođenje sistema kontrole prolaska na Autobuskoj stanici (što podrazumjeva postavljanje sistema RFID čitača na ulasku i izlasku autobusa iz stanice. Sistem će omogućiti efikasniju indentifikaciju vozila, automatsko provjeravanje kartica i uvođenje u bazu podataka kao i automatsko dizanje i spuštanje rampe pomoću senzora što će eliminisati mogućnost nezgoda pri spuštanju rampe).