Preduzeće će, u skladu sa svojom poslovnom politikom, i u budućnosti nastojati da zadrži pozitivan trend rasta i razvoja. Sve će se učiniti da “Autotransport” iz godine u godinu ostvaruje pozitivan poslovni rezultat i poboljšava kako kvalitet i obim svojih usluga tako i uslove u kojima rade zaposleni u preduzeću.

Neki od projekata koje preduzeće planira realizovati u narednom periodu su:

  • Otvaranje Turističke agencije (na ovaj način preduzeće će biti u mogućnosti nuditi sopstvene turističke aranžmane što bi imalo za posljedicu veću slobodu u kreiranju ponude turističkih aranžmana koje je do sada preduzeće realizovalo preko drugih turističkih agencija djelujući kao njihov subagent. Takođe u ovu svrhu opremiće se i urediti prostor u centru grada što će omogućiti približavanje naših usluga krajnjim korisnicima)
  • Proširivanje usluga koje preduzeće pruža (geometrija trapa, zanavljanje i osavremenjivanje opreme na tehničkom pregledu vozila) što će omogućiti zaokruživanje usluga koje preduzeće pruža tako da će korisnici na jednom mjestu moći obaviti sve što im je potrebno za njihove potrebe,
  • Ugradnja plinskih instalacija-sve na jednom mjestu– ugradnja, certificiranje odnosno izrada atesta pa sve do registracije i promjene karakteristika vozila u dokumentima.
  • Uvođenje sistema kontrole prolaska na Autobuskoj stanici (što podrazumjeva postavljanje sistema RFID čitača na ulasku i izlasku autobusa iz stanice. Sistem će omogućiti efikasniju indentifikaciju vozila, automatsko provjeravanje kartica i uvođenje u bazu podataka kao i automatsko dizanje i spuštanje rampe pomoću senzora što će eliminisati mogućnost nezgoda pri spuštanju rampe).