Na inicijativu radnika a uz pomoć menadžmenta preduzeća u ovoj godini i zvanično je registrovan sindikat preduzeća što će u budućnosti omogućiti da, nadamo se, radnici na još efikasniji način ostvaruju svoja prava mada su, prema riječima predsjednika sindikalne organizacije preduzeća, Muzičke Nedeljka, i do sada imali veoma dobru
saradnju sa upravom, prije svega jer su svi svijesni činjenice da preduzeće čine prije svega ljudi, odnosno zaposleni radnici te da je samo zadovoljan radnik ujedno i dobar radnik.

Od svog početka rada, sindikalna organizacija “Autotransporta” već je u dogovoru sa menadžmentom dogovorila niz stvari koje su poboljšale položaj radnika u preduzeću.

Nastojanja su svih zaposlenih, kako radnika tako i uprave da se korak po korak, na realnim osnovama, konstantno poboljšavaju kako uslovi u kojima radnici rade tako i finansijski položaj svih zaposlenih.

Uzimajući u obzir činjenicu da je sve što je do sada dogovoreno i planirano, uspješno i realizovano, ubjeđeni smo da će i ove stvari u narednom periodu biti realizovane.