Tahografska radionica :

  • Baždarenje analognih i digitalnih tahografa
  • Brisanje podataka sa kartica i digitalnih tahografa
  • Ispitivanje ograničavača brzine