U sklopu preduzeća otvorena je i kancelarija „Turističke agencije Autotransport Prijedor“ a.d . Izdvojeni poslovni prostor u kojem će „Autotransport Prijedor“ a.d. obavljati djelatnost Turističke agencije nalazi se u ulici Jovana Raškovića br.12 i tu svi zainteresovani mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za ponude agencije, ono što agencija trenutno nudi, budućim turističkim aranžmanima, prodaji karata i aranžmana i slično.

Ovim otvaranjem poslovnog prostora u centru grada Prijedora „Autotransport Prijedor“ a.d. htio je samo približiti svoje usluge zainteresovanim klijentima i građanima kako Grada Prijedora tako i svim drugim zainteresovanim koji borave u našem gradu.

Nakon obavljanja poslova kao subagent, Autotransport Prijedor je stekao potrebne uslove te dobio licencu za samostalno obavljanje poslova organizacije turističkog putovanja, od strane ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske – djelatnost turoperatora РС-АБ-052-4403207760007 što je omogućilo preduzeću da napravi iskorak u pružanju usluga svojim korisnicima u smislu samostalnog pravljenja turističkih aranžmana što je i bio jedan od razloga za otvaranje izdvojenog poslovnog prostora u centru grada kako bi svi zainteresovani bili „bliže“ uslugama Turističe agencije Autotrasport Prijedor.

Prema planu rada, namjera je da se Turistička agencija, pored takoreći standardnih usluga koje nude agencije poput organizacije turističkih putovanja, đačkih ekskurzija, izleta, prodaje turističkih aranžmana, prodaje avio i autobuskih karata, prevoza putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju, posveti dosta i receptivnom turizmu i na taj način privuče što više ljudi iz cijelog svijeta Prijedoru i okolini i ljepotama i sadržajima koje Prijedor i ovi krajevi nude a kojih, nesporno ima na pretek ali su do sada ostali nedovoljno iskorišteni.

Tako je u planu kreiranje posebnih turističkih priozvoda koje Prijedor nudi poput paketa Avanturizam, Lov i ribolov, Poslovni turizam, Ruralni turizam, Sportski turizam, Škola u prirodi, Zdravstveni turizam….i slično, a koji će obuhvatiti sve sadržaje koje Prijedor ima u ponudi i kapacitete sa kojima raspolaže.

Nadamo se i ubjeđeni smo, da ćemo, naravno uz pomoć grada Prijedora kao osnivača i vlasnika „Autotransport Prijedor“ a.d. te Turističke organizacije grada Prijedora i Agencije PREDA, uspjeti u namjeri da Prijedor i okolinu učinimo jednom od poželjnih destinacija za sve, kako domaće tako i strane turiste.

Sve informacije o radu Turističe agencije „Autotransport Prijedor“ a.d. mogu se dobiti lično u prostorijama agencije u ulici Jovana Raškovića br.12 ili na kontakt tel.fax 052/234-200 i mail adresu atptravel@teol.net a i na web stranici Turističke agencije www.atptravelprijedor.com