“Autotransport  Prijedor” a.d. Prijedor
Rudi Čajaveca 1, 79101
Prijedor
Republika Srpska, BiH

Uprava:
Centrala: tel.fax:052/237-850
e-mail: atppd@teol.net
Direktor: Mićo Rokvić, dipl.ing.saob.
tel: 052/239-100
mob.:066/800-110
e-mail: rokvic.atp@gmail.com

Tehnički pregled i servis
Izvršni direktor za servis i tehnički pregled:
Fikreta Vignjević,dipl.ing.maš.
tel: 052/239-102
e-mail: atppd-tp@teol.net

Autobuska stanica i putnički saobraćaj
Izvršni direktor za saobraćaj:
Branko Kljajić,dipl.ing.saob.
tel: 052/240-151
mob.:066/800-108