Kako saobraćajnih tako i ostalih znakova koji se upotrebljavaju za sve vidove obilježavanja. Znakovi se izrađuju prema zahtjevu kupca a saobraćajna signalizacija -znakovi prema Pravilniku o izradi saobraćajne signalizacije.